500+ Best Triton Names Lives Under The Ocean

The Triton names used for the humanoids that are not human nor animals. The tritons work with the force of the Greek god according to mythology. The Tritons are the protectors of the ocean that lives under the deep ocean.

You may see many of the Hollywood movies and cartoons related to these characters. One of the Hollywood movies named Aquaman is one of the fantastic examples of the triton names. So let’s discuss these names in different categories.

Triton Names

So let us start sharing these names with some of the best and popular triton names that you may hear in some of the television series or Hollywood Movies as well. These names can be used by the male and female because these are also known as neutral names.

Ceres Bohralmath Kumrus Zuvasath
Mehles Olosnath Zilnis Dhuhlollath
Kalnas Rahrellath Dornos Elolmath
Ziddis Suhladath Jonnos Dhuhramnath
Khurus Vahrunath Dheddes Bohmollath  
Mildis Aralnath Veges Paghansath
Vagas Gavanzath Ronnos Dhavurath
Mavas Dhuhmonath Vulus Gumarath
Jhonlos Banoxath Khilmis Dhubansath
Rirlis Bhalunzath Vurnus Muvansath  
Naglas Rudollath Nuldus Pohnalmath
Veles Varozath Dhohros Ohrazath
Duddus Behnolnath Vuhlus Bhughugath
Khendes Lahrelvath Nuhnus Muvorsath
Khumus Vudulvath Caglas Varasath  
Nemres Udalath Doglos Leralvath
Kilis Juhralvath Vohros Dhudugath
Demres Solursath Miris Dhadalnath
Murnus Ulorath Dhavnas Nohrudath
Vohlos Laralvath Nunrus Puhrenath  
Vahnas Jarursath Rogos Madunath
Johnos Damagath Kemres Lehlolnath
Nurnus Dhuhlamath Dolmos Ahnoxath
Dalmas Nahlesnath Cegles Gabelmath
Jhuvnus Venalmath Khuhrus Nuhrodath  

Triton Male Names

triton names

As we discussed in the article that the tritons are the Greek mythical character that is the army of the triton god that rules over the ocean. According to Greek mythology, the God of the triton is male and that’s why we share the male names for the Tritons. Also read- Lalafell names

Khogos AgholnathNalzas Menalvath
Vimis GuhnarathKuhnus Bhamalath
Murus VamalvathJezes Zehmalmath
Viddis BhughodathDemres Mehlulmath
Milmis AgodathRerles Suhlollath  
Vuldus LahmalmathDharlas Bhubulath
Khehles JahmosnathNehres Pahrasnath
Veles ZevasathJholgos Ganamnath
Mivis GavorathDhirlis Jumenath
Mezes PulosathRevnes Bhabomath  
Vunnus SedemathNimis Devulvath
Jhonvos LodallathMinlis Uhlazath
Demes UhmazathDhirnis Jubulvath
Mimris JehlomathDilnis Suhnaxath
Jhonnos OnalmathCuldus Agelvath  
Ceves ZuvuxathKurvus Padolmath
Mondos LagolathZolgos Juvoxath
Regles GegherathKunrus Uvogath
Vaddas PuvolmathMivis Varosath
Jhannas ZedagathDhoros Dhuhronath  
Dizis SeboxathZennes Dahnorath
Dhendes EhnenathJhelges Uhnalnath
Molzos NuhlogathRelges Bahnumnath
Khelzes AghazathKizis Gohlolmath
Zennes DhuhlonsathVurlus Vumalmath  

Female Triton Names

As there are male Tritons as well as female Tritons and peoples also searched for the female names of the Tritons. So here is the table given below that contains all the female names that can be used by only females.

Flemlyn Roghodath Uthyn Lahradath
Bhomlyn Bomodath Loglyn Judonsath
Nulyn Junolnath Ahlolyn Numoxath
Niddolyn Zahrulath Batliryn Zobalvath
Irodyn Jevedath Beltahyn Delunzath  
Bolthyn Nululvath Othlyn Maghalath
Elyn Buhrarsath Dhodryn Vohrulvath
Mothyn Bemodath Alroryn Poronsath
Ulthudyn Rubosnath Emlehyn Sebamath
Asunyn Dobansath Otamen Malegath  
Murnyn Dhuhlalmath Ethyn Lughadath
Onryn Sulallath Uddyn Johnezath
Bagryn Maghanzath Hithlalyn Bhehnomnath
Atliryn Zunollath Bhurrolen Vulansath
Vlagruhyn Zeghuxath Althunyn Zuhnesnath  
Wislyn Bavalath Otyn Gulerath
Fedryn Ogollath Vlatryn Dulaxath
Vlashyn Ahrosnath Botleryn Bhahlodath
Shodduryn Vuhnamath Dathamyn Julansath
Fitralen Evolath Ehnodyn Danogath  
Ustyn Padesnath Esyn Zumanzath
Lanthyn Buhnedath Boltyn Dhumosath
Flelthyn Mudogath Enlihyn Araxath
Enruryn Balunzath Adredyn Ramasath
Amlelyn Zuvegath Bestedyn Oghurath  

Triton Names 5e

triton names

This is another category of this name just like triton last names. So we shared these names also for your easy to choose the best names for you and also for your friends. These names can be used for males and females.

Oten LadansathWushen Juhmosnath
Utyn OhmonsathSathlyn Vehnansath
Feddyn LabarathMolonyn Dhavalvath
Whegloryn UbarsathErredyn Malanath
Fogromyn JuvozathInleryn Munomath  
Dhatlyn AnaxathShastyn Mulalvath
Molryn UhmazathNudren Malozath
Egryn DubolvathLathodyn Ohnulath
Athlaryn SadorsathDoglunyn Pudugath
Wosanyn JogenzathUrnumen Lamasnath  
Bhoshyn BumuzathFlohlen Uvurath
Oslyn SuronsathVlehlyn Dahlonzath
Nashyn SahlusathDhatrehyn Barosnath
Bhaddumyn MeraxathAslomyn Vodersath
Athonyn BhulomnathVluromyn Juhlalnath  
Yaryn VeramnathWuglyn Bolusath
Vlirnyn UmasnathEltyn Megholath
Bheglyn RunanzathUlehyn Jomugath
Esanyn ManarsathWhislenyn Sadosnath
Otrenyn GabullathDhorrohyn Vughusath  
Omlyn ZarenathBhudyn Vanelmath
Usnyn AhnosathEnlen Dhuronsath
Danryn VedelnathHarruhyn Mahmelath
Yaglelyn RuhmalmathFatlumyn Zabonsath
Esnudyn MugosnathOthredyn Zuhrelvath  

DND Triton Names

Conros Vugozath Nirvis Valarsath
Vuhnus Dahrexath Cohlos Bulonsath
Dulgus Noramnath Nuvus Leduzath
Uhnyn Uhmulnath Ushyn Lanulnath
Horyn Gahnunath Altulyn Lonuxath
Dahnunyn Nahrezath Nahlyn Uhnasnath  
Cildis Ahnesnath Jhurus Mahnalnath
Durus Gavosnath Vilgis Avullath
Jhaddas Luhmelmath Vildis Larosath
Colmos Dahramath Urradyn Nahmalath
Ilthulyn Olalnath Itomyn Ponurath
Whonthyn Umalnath Dhashuhyn Nularsath  
Julmus Nudanath Dirzis Dhagaxath
Ruhnus Sulonsath Modos Nuvomath
Nelmes Lehlenath Zurnus Naguxath
Aluhyn Ragarath Dehnyn Vumusath
Oslyn Zahmaxath Misyn Bhurogath
Yoglyn Buhlamnath Ohnyn Ehralvath  
Cildis Ahnesnath Dhihris Zuhnolvath
Neles Subamath Dirzis Dhagaxath
Dhulgus Ganosnath Vilgis Avullath
Kharnas Soghusath Khaldas Arasnath
Whigryn Guballath Aslyn Ahrulnath
Flirlyn Mahnamath Othrenyn Ehrexath  
Vuhnus Dahrexath Jhurus Mahnalnath

Real Meaning Of Triton Names

The Tritons are the protectors of the oceans that live deep under the sea. According to Greek mythology, tritons work as an army and work for the god of the sea.

They make sure that the atmosphere will remain balanced and prevent the oceans from the enemies of the animals who live under the water. We hope you understand now the real meaning of Triton names.

How Tritons Looks Like

triton names

They are humanoids their structure is very complicated to understand. They looks half like a human and half like a fish. their face and looks like a human as if they are male the face looks like a male and if they are female their face is like females.

The upper portion of the tritons is looked human from the upper portion of the leg. The tritons don’t have legs, they have fish-type portions so they can swim easily in the ocean. They also have their weapons so they can fight with their enemies and the weapons are just like Trishul of lord shiva.

Their weapons are not normal as the weapons have the powers of light that come from the sky when they called the powers. The Triton can be male or female and they do their work according to their job provided by the Greek Gods. So Triton names work according to their job.

Who Can Choose Triton Names?

Triton names can be used by anybody as there is absolutely no restriction to choose these names. As you can see that we shared these names for both males and females as well as for other categories. So you can choose these names according to your choice and interest.

These names are very popular among the kids because there are a lot of cartoons have been made on tritons.

These names can be used for the children’s birthday party themes and for general playing purposes. You can also use these names for your kids if you want to name your kid with unique names.

Conclusion

So guys these are the best and interesting triton names for you. As you can read that we shared lots of other categories with the male and female names of tritons. We shared these names in the table form to give them a perfect look and also easy for you to choose the best name.

We love the quote “sharing is caring” because it fits into the real-life situation that is helping each other. So if you believe in this quote too, then please share this article with your friends, family, and with the person who loves to read stuff like this.

Leave a Comment